powrót

insights

11 grudnia 2021

Nieustępliwość w dążeniu do celu

Naszym celem jest osiągnięcie sukcesu przez Klienta – pozyskanie i rozliczenie dotacji. Proces ten potrafi być długotrwały – samo przygotowanie Klienta do startu w konkursie dotacyjnym może trwać kilka miesięcy. Ocena wniosków w największych konkursach inwestycyjnych to kolejne miesiące oczekiwania.
Niestety, Eksperci dokonujący oceny projektów, nie są nieomylni – nawet pomimo tak długiego procesu oceny wniosku. Nie inaczej było w przypadku projektu spółki Semav Stones Sp. z o.o., który pomimo dołączenia dokumentacji badawczej przygotowanej we współpracy z AGH oraz Instytutem Ceramiki, opinii o innowacyjności w skali światowej oraz listów intencyjnych pokrywających w całości zakładany wolumen sprzedaży, został oceniony negatywnie. Pierwotna karta oceny była tak miażdżąca, że Klient sam bliski był decyzji o rezygnacji z realizacji projektu.
Jako merytoryczni doradcy nie pozwoliliśmy na złożenie broni. Przygotowany przez nas protest liczył sobie ponad 40 stron, a ilością tekstu niemalże dorównywał pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej. Przedstawiona przez nas argumentacja była jednak nie do odparcia i projekt – po ponad roku od pierwszego draftu – został wybrany do dofinansowania, uzyskując ostatecznie dwukrotnie większą liczbę punktów, niż przy pierwotnej ocenie.