skontaktuj się
z nami

Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich kluczowych obszarach związanych z innowacjami: dotacje na projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne, ulgi podatkowe, ochrona własności intelektualnej.

Dział Funduszy Europejskich

 

Sylwia Wędrychowska
Manager ds. Funduszy UE
tel.: +48 500 248 022
s.wedrychowska@egc.pl

Dział Projekty Badawczo Rozwojowe B+R

 

Marzena Tymińska-Ładziak
Dyrektor ds. Funduszy UE
tel.: +48 605 668 770
m.tyminska-ladziak@egc.pl

Dział Funduszy Europejskich

 

Paweł Kęcerski
Project Manager
tel.: +48 665 066 500
p.kecerski@egc.pl

 

Dział Finansów i Rozliczeń

 

Maciej Łobodziński
Project Manager
tel.: +48 667 800 955
m.lobodzinski@egc.pl

Dyrektor Zarządzający

 

Tomasz Kęcerski
tel.: +48 501 240 790
t.kecerski@egc.pl

Dyrektor Operacyjna

 

Magdalena Lewandowska
tel.: +48 607 839 333
m.lewandowska@egc.pl

napisz do nas

  Dane adresowe
  EGC Tomasz Kęcerski sp. j.
  ul. Żeligowskiego 3/5
  90-752 Łódź

  e-mail: biuro@egc.pl

  NIP: 727-265-41-10
  Regon: 100056894

  Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302080.