skontaktuj się
z nami

Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich kluczowych obszarach związanych z innowacjami: dotacje na projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne, ulgi podatkowe, ochrona własności intelektualnej.

Dział Funduszy Europejskich

projekty inwestycyjne, rozliczanie dotacji

Sylwia WĘDRYCHOWSKA
Manager ds. Funduszy Europejskich
tel.: +48 500 248 022
s.wedrychowska@egc.pl

 

Dział Projekty Badawczo Rozwojowe B+R

 

Marzena TYMIŃSKA-ŁADZIAK
Dyrektor ds. Funduszy UE
tel.: +48 605 668 770
m.tyminska-ladziak@egc.pl

Polska Strefa Inwestycji

 

Tomasz WYROŚLAK
Dyrektor ds. B+R
Dział Ulg Podatkowych i Pomocy Publicznej
tel.: +48 667 956 500
t.wyroslak@egc.pl

Dyrektor zarządzający

 

Tomasz Kęcerski

tel.: +48 501 240 790
t.kecerski@egc.pl

napisz do nas  Dane adresowe
  EGC Tomasz Kęcerski sp. j.
  ul. Żeligowskiego 3/5
  90-752 Łódź

  e-mail: biuro@egc.pl

  NIP: 727-265-41-10
  Regon: 100056894

  Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302080.