Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność tych obszarów województwa wielkopolskiego, które znajdują się na obszarze szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z wygaszaniem działalności kopali. Ma na celu umożliwienie ludności łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ

  • Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach.

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw

Poziomy wsparcia:

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 40% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursów można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru

Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach:
3 czerwca – 16 sierpnia 2024

Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach: grudzień 2024


Budżet konkursu

Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach: 36 000 000,00 zł

Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach: 34 000 000,00 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt