Status CBR

Status CBR

Jest to status przyznawany przez ministra właściwego ds. gospodarki przedsiębiorcy, który prowadzi badania lub prace rozwojowe w sposób ciągły. Przedsiębiorcy, którzy posiadają nadany status centrum badawczo-rozwojowego korzystają, w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, z szeregu korzyści podatkowych.

Dla kogo?

Status CBR uzyskuje przedsiębiorca którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej:

  • 5 000 000 złotych, oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie B+R lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto
  • 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług B+R lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto.
Jakie korzyści uzyskują
przedsiębiorcy
posiadający status CBR?
możliwości odliczania od podstawy opodatkowania do 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R
wolnienia z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w odniesieniu do nieruchomości zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
zwiększenie konkurencyjności wobec klientów – usługi B+R świadczone przez podmioty posiadające nadany status CBR mogą być podwójnie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu przez podmiot nabywający te usługi.

Ile trwa proces uzyskiwania statusu CBR?

Procedura przyznawania statusu CBR trwa około 3 miesięcy. Status CBR uzyskuje się na rok. Każdego roku należy składać dokumenty potwierdzające odpowiedni poziom przychodów i opis prowadzonych prac badawczych.

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt