Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorstw polegające na finansowaniu inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych
w przedsiębiorstwie poprzez modernizację infrastruktury, w tym:

  • Inwestycje w modernizację posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznych, budynków, budowli).
  • Inwestycje w nowe instalacje OZE lub modernizacje istniejącej instalacji OZE (wykorzystywanej na własny użytek).

Czy mogę wziąć udział w konkursie?

  • Dotacja przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników).

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia.
  • Zakup robót i materiałów budowalnych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej (możliwe ograniczenie wartości w odniesieniu do całkowitej wartości projektu).
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
  • Wydatki ponoszone na usługi doradcze.
  • Zakup, instalacja i uruchomienie OZE.

Czego potrzebuję aby złożyć wniosek?

  • Promesa kredytowa wydana przez bank komercyjny pokrywająca nawet 100% wartości planowanego przedsięwzięcia.
  • Audyt energetyczny – w ramach działania finansowane będą projekty mające na celu zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska. Pomoc nie będzie przeznaczana na dostosowanie przedsiębiorstw do norm już obowiązujących.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt