Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorców w inwestycjach na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Czy mogę wziąć udział w konkursie?

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółek o średniej kapitalizacji (mid-cap).

Poziomy wsparcia:

od 22,5% do 80%, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji

Poziom dofinansowania projektu zależy od lokalizacji inwestycji oraz kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych. Katalog poziomu dofinansowania:

 1. koszty związane z regionalną pomocą inwestycyjną:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – do 60%
 • inne niż MŚP – do 50%
 1. koszty związane z usługami doradczymi na rzecz MŚP: 50%
 2. wspieranie efektywności energetycznej innej niż w budynkach (tj. spełnienie przyjętych, lecz jeszcze nieobowiązujących norm unijnych):
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 32,5%
 • średnie przedsiębiorstwa – do 27,5%
 • inne niż MŚP – do 22,5%
 1. wspieranie efektywności energetycznej w budynkach:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – do 70%
 • inne niż MŚP – do 60%
 1. propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 65%
 • średnie przedsiębiorstwa – do 55%
 • inne niż MŚP – do 45%
 1. koszty związane z efektywnym energetycznie systemem ciepłowniczym i chłodniczym
 2. pomoc de minimis: 50% (limit: 15% wszystkich wydatków kwalifikowalnych)

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.
Termin naboru

25 kwietnia 2024 r. – 25 lipca 2024 r.
17 października 2024 r. – 30 grudnia 2024 r.
Budżet konkursu

660 000 000 PLN (dla każdego z naborów)
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt