Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Czy mogę wziąć udział w konkursie?

Dotacja przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników).

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia.
  • Zakup robót i materiałów budowalnych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej (możliwe ograniczenie wartości w odniesieniu do całkowitej wartości projektu).
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
  • Wydatki ponoszone na usługi doradcze.
  • Zakup, instalacja i uruchomienie OZE.

Czego potrzebuję aby złożyć wniosek?

  • Promesa kredytowa wydana przez bank komercyjny pokrywająca nawet 100% wartości planowanego przedsięwzięcia.
  • Audyt energetyczny – w ramach działania finansowane będą projekty mające na celu zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska. Pomoc nie będzie przeznaczana na dostosowanie przedsiębiorstw do norm już obowiązujących.
Termin naboru

od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.
od 22 sierpnia 2023 r. do 21 listopada 2023 r.
Budżet konkursu

333 mln PLN w każdej rundzie

Szczegółowe informacje poznamy 17 maja 2023 r. Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt