Fundusze Europejskie dla Małopolskiego

Fundusze Europejskie dla Małopolski wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa małopolskiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 1.1

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

  • Działanie 1.1 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:
    mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

  • Działanie 1.1

Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia

Wartość wsparcia

Informacja po ogłoszeniu konkursów

Poziomy wsparcia

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursów można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa małopolskiego.

Termin naboru

Działanie 1.1 – 26 lipca – 25 października 2024

Budżet konkursu

Działanie 1.1 – 86 626 000,00 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt