pozyskiwanie
dotacji

Będziemy dla Ciebie kompleksowym wsparciem w całym procesie pozyskiwania funduszy unijnych

 

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Pierwszy krok, który podejmujemy przy rozpoczęciu współpracy o pozyskanie dotacji to poznanie Twojej firmy. Nie ruszamy się z miejsca bez bezpłatnej, dogłębnej i kompleksowej analizy koncepcji projektu, która zapewni nas, że dotacja o której myślisz to odpowiedni wybór. Kolejnym krokiem, który wykonamy będzie modelowanie projektu. Z pomocą poprawnie przygotowanego modelu projektu zwiększymy Twoje szanse na otrzymanie dotacji, oraz przygotujemy kompletną dokumentację konkursową. Na każdym etapie naszej współpracy podzielimy się z Tobą naszą zdobywaną przez lata wiedzą i najlepszą praktyką. Unikniesz błędów na etapie aplikowania i realizacji projektu. To dopiero początek sukcesu Twojej firmy.

Bezpłatna analiza potrzeb
Sprawdzimy, czy potencjał Twojej firmy (techniczny, ludzki oraz finansowy) tworzy warunki do skutecznego aplikowania o dotację.
Modelowanie projektu
W celu maksymalizacji Twoich szans na pozyskanie dotacji ułożymy główne obszary projektu.
Przygotowanie wniosku
Przygotujemy wszystkie wymagane dokumenty oraz złożymy finalną wersję wniosku o dofinansowanie.
Ocena wniosku
Monitorujemy strony internetowe instytucji oceniającej wniosek, oraz bierzemy na swoje barki kontaktowanie się z nią.
Bezpłatna analiza potrzeb
Sprawdzimy, czy potencjał Twojej firmy (techniczny, ludzki oraz finansowy) tworzy warunki do skutecznego aplikowania o dotację.
Modelowanie projektu
W celu maksymalizacji Twoich szans na pozyskanie dotacji ułożymy główne obszary projektu.
Przygotowanie wniosku
Przygotujemy wszystkie wymagane dokumenty oraz złożymy finalną wersję wniosku o dofinansowanie.
Ocena wniosku
Monitorujemy strony internetowe instytucji oceniającej wniosek, oraz bierzemy na swoje barki kontaktowanie się z nią.
poznaj naszą
skuteczność

W kwestii pozyskiwania dotacji unijnych, skupiamy się na rezultatach.

To powód, dla którego nasz dział doradczy tworzą między innymi eksperci związani w przeszłości z NCBR, BGK, PARP oraz Komisją Europejską. Ten cudowny miks umiejętności, doświadczenia oraz wiedzy sprawia, że pozyskaliśmy 3,3 mld PLN bezzwrotnych dotacji unijnych dla naszych klientów, a 70% firm cyklicznie do nas wraca.

Kompleksowa obsługa procesu pozyskiwania dotacji

  • ustalamy plany i potrzeby inwestycyjne naszych Klientów celem znalezienia najbardziej adekwatnych źródeł finansowania dostępnych w odpowiednim terminie – prezentujemy Klientowi analizę dostępnych programów pod kątem możliwości ich wykorzystania, jak również dokonujemy analizy zgłoszonych przez Klienta projektów pod kątem dostępności odpowiedniego źródła finansowania publicznego;
  • konfrontując założenia inwestycji z kryteriami oceny wniosków obiektywnie lecz krytycznie weryfikujemy szanse uzyskania dotacji na realizację projektu w jego pierwotnym kształcie. Na tej podstawie przygotowujemy i prezentujemy Klientowi paletę rozwiązań – proponowanych przez naszych specjalistów modyfikacji projektu oraz koniecznych do przeprowadzenia działań celem uzyskania większej liczby punktów w procesie oceny;
  • bazując na poczynionych wspólnie z Klientem ustaleniach oraz wnioskach płynących z przeprowadzonego procesu analityczno-konsultacyjnego, pomagamy we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań doradczych, co jest procesem delikatnym i czasochłonnym;
  • przygotowujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, która jest zwieńczeniem przeprowadzonego wcześniej procesu doradczego;
  • pilotujemy komunikację towarzyszącą procesowi formalnej i merytorycznej oceny aplikacji;
  • uczestniczymy w Panelach Ekspertów, przeprowadzając Klienta przez proces prezentacji projektu przed komisją oceniającą: opracowujemy prezentację oraz asystujemy /reprezentujemy Klienta podczas jej omawiania;
  • nadzorujemy procedury towarzyszące podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu;
  • rozliczamy pozyskane dla projektu wsparcie finansowe aż do momentu uzyskania środków na konto Klienta, w tym wspólnie z Klientem monitorujemy realizację inwestycji pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt