Fundusze Europejskie dla Pomorskiego

Fundusze Europejskie dla Pomorza wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa pomorskiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

 • „Pomorski Broker Eksportowy 2030″ wdrażany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

 • wsparcie rozwoju aktywności eksportowej MŚP m.in. poprzez:
  1. wsparcie rozwoju kompetencji MŚP w zakresie internacjonalizacji oraz dostosowania oferty MŚP do wymagań rynków zagranicznych;
  2. wsparcie procesów uzyskania międzynarodowych certyfikatów, patentów, uprawnień i pozwoleń;
  3. wsparcie MŚP w formie grantów na indywidualny udział w targach;
  4. upowszechnienie nowych, internetowych form eksportu produktów, w tym bazujących na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;
 • monitorowanie eksportu MŚP oraz wyłonienie kluczowych branż dla rozwoju poszczególnych obszarów regionu, produktów eksportowych oraz rynków zbytu;
 • wspieranie identyfikacji MŚP i ich regionalnych innowacyjnych produktów na rynkach zagranicznych (w szczególności MŚP z grup branżowych);
 • wsparcie udziału MŚP, grup branżowych i międzybranżowych, IOB w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych oraz w nawiązywaniu relacji z zagranicą;
 • nawiązanie bezpośredniej współpracy z regionalnymi i lokalnymi IOB organizującymi wydarzenia gospodarcze dla MŚP.

Wartość wsparcia

Informacja po ogłoszeniu naboru.

Poziomy wsparcia

Informacja po ogłoszeniu konkursu.

 

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych.

Termin naboru

Projekt pt. "Pomorski Broker Eksportowy 2030" wdrażany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., nie wcześniej niż w II połowie lipca 2024 r.
Budżet konkursu

Informacja po ogłoszeniu konkursu.

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt