Fundusze Europejskie Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. POPW ma na celu przyspieszenie rozwoju wschodnich województw jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Na co można uzyskać wsparcie

W ramach tego konkursu, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

Działanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.

Wnioskodawca uzyska kompleksowe wsparcie w zakresie automatyzacji i robotyzacji,
w szczególności zakup automatów, robotów, innych maszyn i urządzeń technologii Przemysłu 4.0, specjalistycznego oprogramowania.

Działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP.

Wnioskodawca uzyska kompleksowe wsparcie na opracowanie i wdrożenie Modelu GOZ o charakterze dwuetapowym

 • Etap 1: opracowanie Modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
  w oparciu o założenia GOZ.
 • Etap 2: wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji, w tym działania inwestycyjne.

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP.

Wnioskodawca uzyska kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów i usług.

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych 
na terenie 6 województw Polski Wschodniej:

 • Lubelskiego
 • Podlaskiego
 • Podkarpackiego
 • Świętokrzyskiego
 • Warmińsko-mazurskiego
 • Mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego tj. m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

Poziomy wsparcia:

Dla działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP:

 • 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw (regionalna pomoc inwestycyjna)
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw (regionalna pomoc inwestycyjna).
 • 50% dla usług doradczych na rzecz MŚP niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej.
 • 85% w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis.

Dla działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP:

 • do 100% kosztów netto w Etapie 1.
 • do 70% kosztów netto inwestycji w Etapie 2.

Dla działania 1.4 Wzornictwo w MŚP:

 • 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw (regionalna pomoc inwestycyjna).
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw (regionalna pomoc inwestycyjna).
 • 85% w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Działanie

Kategoria wydatków

Działanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

– koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,

– koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,

– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane
i niezabudowane,

 – nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych
i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

– koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,

– koszty usług szkoleniowych,

– koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Etap 1 – opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

– zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Etap 2 – wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

– koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia Modelu biznesowego GOZ-transformacji,

– nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

– nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych
i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

– koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,

– koszty usług szkoleniowych.

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP

– koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

– koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,

– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane
i niezabudowane,

– nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych
i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

– koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,

– koszty usług szkoleniowych,

– koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Termin naboru

Dla działania 1.2 Automatyzacja
i robotyzacja w MŚP:
1 sierpnia - 26 września 2024 r.

Dla działania 1.3 Gospodarka
o obiegu zamkniętym w MŚP:
• Etap 1: 16 lipca 2024 r. - 3 kwietnia 2025 r.
• Etap 2: 13 czerwca - 19 grudnia 2024 r.

Dla działania 1.4 Wzornictwo w MŚP:
7 maja - 2 lipca 2024 r.

Budżet konkursu

Dla działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP: 100 mln PLN

Dla działania 1.3 Gospodarka
o obiegu zamkniętym w MŚP:
• Etap 1: 10 mln PLN
• Etap 2: 100 mln PLN

Dla działania 1.4 Wzornictwo w MŚP:
100 mln PLN
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt