Ulga B+R

Ulga B+R to znaczące obniżenie podatku PIT/CIT poprzez możliwość nawet potrójnego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na działania innowacyjne w przedsiębiorstwie.

Ulga skierowana jest do firm realizujących projekty polegające na opracowaniu nowego lub ulepszonego produktu. Ulga przysługuje także firmom wdrażającym innowacje procesowe.

Jakie koszty
możemy rozliczyć
w ramach Ulgi B+R?
wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w działalność B+R - w tym wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R
nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych oraz wyników badań od jednostek naukowych
wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w działalność B+R - w tym wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R
nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych oraz wyników badań od jednostek naukowych

Jak wygląda proces składania dokumentacji do Ulgi B+R?

Skorzystanie z ulgi B+R wiąże się z obowiązkiem złożenia załącznika CIT/BR lub PIT/BR do rocznego zeznania podatkowego. Podatnik zobowiązany jest natomiast do prowadzenia ewidencji kosztów rozliczanych jako koszty działań badawczo-rozwojowych.

 

Jaki poziom innowacji kwalifikuje nas do rozliczenia Ulgi B+R?

Dla uznania, że mamy do czynienia z działalnością B+R wystarczające jest wprowadzenie zmian/ulepszeń na poziomie przedsiębiorstwa. Działalność B+R to zarówno zmiana dająca zupełnie nowy produkt jak również zmiana cząstkowa, prowadzona do udoskonalenia produktu lub procesu.

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt