Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

Fundusze Europejskie dla Podlasia wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa podlaskiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

 • Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R
 • Działanie 2.4 Energia odnawialna

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

 • Działanie 1.1 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:
  • MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe

 

 • Działanie 2.4 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:
  • Administracja publiczna
  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  • Partnerstwa
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  • Służby publiczne
  • Instytucje ochrony zdrowia
  • Instytucje nauki i edukacji
  • Przedsiębiorstwa
  • Rolnicy

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

 • Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 • Działanie 2.4 Energia odnawialna

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności z biomasy, biogazu, biometanu, energii wiatru, słońca oraz Ziemi (geotermia) wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci (produkcja energii na potrzeby własne)

Wartość wsparcia

Informacja po ogłoszeniu naboru.

Poziomy wsparcia

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowalnych
 • średnie przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursu można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych i Polski Wschodniej.

 

Termin naboru

Działanie 1.1 – 10 maja- 26 czerwca 2024

Działanie 2.4 – 17 maja – 26 czerwca 2024
Budżet konkursu

Działanie 1.1 – 15 000 000,00 zł

Działanie 2.4 – 70 000 000, 00 zł


Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt