Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność tych obszarów województwa małopolskiego, które znajdują się na obszarze szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z wygaszaniem działalności kopali. Ma na celu umożliwienie ludności łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 8.10 Gospodarka obiegu zamkniętego:
  1. Upowszechnienie podejścia w zakresie GOZ
  2. Inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz surowców) w procesach komunalnych
  3. Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej
  4. Rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych na potrzeby inne niż wytwarzanie energii
  5. Wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję – np.: punkty napraw, mechanizmy współdzielenia, wymiana dóbr

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

Działanie 8.10 Gospodarka obiegu zamkniętego

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw

Poziomy wsparcia:

Działanie 8.10 Gospodarka obiegu zamkniętego

Informacja po ogłoszeniu naboru

Termin naboru

Działanie 8.10 Gospodarka obiegu zamkniętego:
1 października – 1 listopada 2024

Budżet konkursu

Działanie 8.10 Gospodarka obiegu zamkniętego:
48 001 632,25 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt