Zarządzanie kryzysowe

Poprzez wieloletnie doświadczenie w branży mieliśmy styczność z praktycznie każdym możliwym wariantem stanu zaawansowania prac nad projektem unijnym – od zarania jego koncepcji, do końcowego rozliczenia i zamknięcia dotacji.
Dzięki temu oferujemy kompleksową pomoc, niezależnie od tego na jakim etapie pozyskiwania funduszy unijnych znajduje się Twoja firma:

  • Masz ciekawy pomysł na inwestycję, ale Twojej firmie brakuje środków finansowych by wystartować w konkursie dotacyjnym? Od wielu lat tworzymy Biznesplany dla Naszych klientów i mamy szeroką sieć znajomości w największych bankach w Polsce i jesteśmy pomóc w pozyskaniu zewnętrznego finansowania;
  • Rozpocząłeś samodzielne pisanie wniosku o dofinansowanie i potrzebujesz wsparcia w elementach, które zdają się być czarną magią, a do końca naboru pozostało zaledwie kilka dni? Chętnie przejrzymy Twoje materiały, posłuchamy o pomyśle na rozwój Twojego przedsiębiorstwa i przedstawimy adekwatne rozwiązania i możliwości – wszystko z zachowaniem terminu aplikacyjnego;
  • Współpracowałeś dotychczas z innym doradcą, ale nie odniosłeś sukcesu? Wielokrotnie przyjmowaliśmy pod nasze skrzydła firmy, które poprzez swoje negatywne doświadczenia dotacyjne nie ufały w skuteczność pozyskiwania funduszy unijnych. Jesteśmy w stanie przygotować projekt do wymogów danego naboru oraz uwypuklić jego najsilniejsze strony – tak aby zapewnić jak największą szansę na sukces;
  • Złożyłeś samodzielnie wniosek o dofinansowanie, ale nie wiesz jak przygotować się do Panelu Ekspertów, jakich pytań się spodziewać i jak obronić swój projekt? Oferujemy specjalistyczne sesje przygotowujące do takich Panelów – zarówno w formie spotkań na żywo jak i wideokonferencji. Dysponujemy ogromną bazą danych pytań jakie pojawiają się na Panelach; znamy również sztuczki jakie stosują Eksperci, aby podważyć racjonalność projektu;
  • Odniosłeś sukces, ale nie potrafisz przygotować wszystkich załączników wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie? Nasza kompleksowa obsługa kliencka obejmuje również ten aspekt realizacji projektów. Stosując najlepsze praktyki poprowadzimy Cię przez cały proces zawarcia umowy o dofinansowania i uczulimy na jakie jej zapisy należy zwrócić największą uwagę;
  • Podpisałeś umowę o dofinansowanie, ale nie wiesz od czego zacząć realizację projektu, aby poprawnie ją rozliczyć? Nasz Dział Finansowy ma za sobą setki pomyśle rozliczonych projektów. W oparciu o wymagania Twojej firmy oraz konkursu dotacyjnego przygotujemy materiały do takich etapów rozliczania jak szacowanie rynku, zapytanie ofertowe i wybór oferenta, płatność i odbiór nabywanych pozycji oraz złożymy wnioski o wypłatę należnych środków dotacyjnych;
  • Rozliczasz samodzielnie lub z innym doradcą projekt, i obawiasz się kontroli lub kontrola wykazała istniejące nieprawidłowości? Oferujemy wizję lokalną na miejscu realizacji inwestycji – przejrzymy całość dotychczasowej dokumentacji projektowej, wyłapiemy wszelkie nieprawidłowości i zaproponujemy odpowiednie działania naprawcze, tak aby projekt zakończył się sukcesem również w fazie jego rozliczenia i zamknięcia, a Twoja firma czerpała wszelki zyski z pozyskanej dotacji.
Koncepcja projektu
Zadajemy odpowiednie pytania, aby stworzyć projekt z największymi szansami na pozyskanie dofinansowania – bez uszczerbku na jego atrakcyjności biznesowej.
Samodzielne pisanie wniosku
Służymy radą i wiedzą w tych elementach, z którymi przedsiębiorcy nie są zaznajomieni, upraszczając wypełnianie formularza aplikacyjnego.
Przygotowanie do Panelu Ekspertów
Oferujemy sesje treningowe oraz próbne Panele, tak abyś czuł się w pełni gotowy do obrony swojego projektu przed Ekspertami.
Zawarcie umowy o dofinansowanie
Przygotowujemy wszystkie załączniki niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowania i wkroczenia w fazę realizacji projektu.
Realizacja projektu
Monitorujemy całość procesu zamówień w projekcie, gwarantując pomyślne rozliczenie wydatków. Pomagamy w przypadku zmian w budżecie oraz harmonogramie realizacji.
Kontrola projektu
Weryfikujemy poprawność całości dokumentacji rozliczeniowej i oferujemy skutecznie działania naprawcze na wypadek zaistniałych nieprawidłowości.
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt