Fundusze Europejskie dla Opolskiego

Fundusze Europejskie dla Opolskiego wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa opolskiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 1.9 Wdrożenie B+R dla MŚP

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

  • Działanie 1.9 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:

    mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

  • Działanie 1.9 Wdrożenie B+R dla MŚP

Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

Wartość wsparcia

Informacja po ogłoszeniu naboru.

Poziomy wsparcia

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursów można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru

Działanie 1.9 – wrzesień- październik 2024

Budżet konkursu

Działanie 1.9 – 17 200 000,00 zł

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt