Fundusze Europejskie dla Śląskiego

Fundusze Europejskie dla Pomorza wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa pomorskiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 1.2 Wdrożenie wyników prac B+R

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

  • Działanie 1.2 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:

mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

  • Działanie 1.2 Wdrożenie wyników prac B+R

Wartość wsparcia

Informacja po ogłoszeniu naboru.

Poziomy wsparcia

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursów można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego.

 

Termin naboru

Działanie 1.2 – grudzień 2024- styczeń 2025
Budżet konkursu

Działanie 1.2 – 93 005 000,00 zł

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt