Fundusze
Europejskie dla Zachodnio
pomorskiego

Fundusze Europejskie dla Pomorza wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa pomorskiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw
  • Działanie 1.2 Małe projekty B+R (zakup usług)

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

  • Działanie 1.1 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Przedsiębiorstwa

  • Działanie 1.2 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Przedsiębiorstwa

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

  • Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

 

  • Działanie 1.2 Małe projekty B+R (zakup usług)

Zakup usług badawczych w organizacji badawczej

Wartość wsparcia

Informacja po ogłoszeniu naboru.

Poziomy wsparcia

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2022 – 2027 dla Polski dla województwa zachodniopomorskiego przewidziano następującą wysokość wsparcia:

– duże przedsiębiorstwa – do 40% wydatków kwalifikowalnych

– średnie przedsiębiorstwa – do 50% wydatków kwalifikowalnych

– mikro i małe przedsiębiorstwa – do 60% wydatków kwalifikowalnych

W ramach konkursów można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych.

 

Termin naboru

Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – wrzesień – październik 2024

Działanie 1.2 Małe projekty B+R (zakup usług) - wrzesień – październik 2024

Budżet konkursu

Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – 41 180 000,00 zł

Działanie 1.2 Małe projekty B+R (zakup usług) – 2 059 000,00 zł


Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt