Polska Strefa
Inwestycji

Zyskaj nawet 70% wartości realizowanej inwestycji

Polska Strefa Inwestycji, to instrument, który od 2018 roku rozwija perspektywy inwestycyjne dla MŚP i dużych przedsiębiorstw w Polsce. PSI umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego firmom realizującym nowe inwestycje. Co istotne, możesz rozwijać swoją firmę w dowolnej lokalizacji, wpływając na wzrost gospodarczy Twojego regionu.

Dotacje unijne to niejedyny sposób, aby uzyskać wsparcie ze środków publicznych na rozwój Twojego biznesu. Alternatywą oraz uzupełnieniem dla dotacji unijnych jest Polska Strefa Inwestycji (PSI). Jeżeli realizujesz inwestycję w rozbudowę zakładu lub budowę nowego to dzięki PSI masz prawo do zwolnienia z podatku dochodowego wygenerowanego z nowej inwestycji. Pomagamy MŚP i dużym przedsiębiorstwom w uzyskaniu decyzji o wsparciu w ramach PSI oraz w rozliczeniu uzyskanej pomocy publicznej.

Zwolnienia z podatku PIT/CIT od dochodów z nowej inwestycji. O wysokości ulgi decydują wielkość Twojego przedsiębiorstwa oraz stopa bezrobocia w powiecie, w którym inwestujesz.

Zostań liderem branży w swoim regionie
 • Brak konieczności wykazywania innowacji w projekcie
 • Brak konieczności przeprowadzania postępowań przetargowych
 • Możliwość złożenia wniosku o wsparcie w każdym momencie – nie ma terminów naboru
 • Wsparcie przyznawane jest każdemu przedsiębiorcy spełniającemu kryteria ilościowe i jakościowe – nie ma konkursu projektów
 • Wydanie decyzji o zwolnieniu podatkowym trwa do 30 dni – zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
Jak możesz
wykorzystać
wsparcie?
nabycie gruntów
nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych
nabycie aktywów w ramach leasingu finansowego
nabycie gruntów
nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych
nabycie aktywów w ramach leasingu finansowego

Kompleksowe planowanie inwestycji

 • ustalamy plany i potrzeby inwestycyjne naszych Klientów celem znalezienia optymalnej formy realizacji projektu – prezentujemy Klientowi analizę dostępnych możliwości prawnych i finansowych pod kątem ich dopasowania do zgłoszonych przez Klienta planów inwestycyjnych,
 • konfrontując założenia inwestycji z kryteriami oceny wniosku aplikacyjnego obiektywnie, lecz krytycznie weryfikujemy szanse uzyskania decyzji o wsparciu dla projektu
  w jego pierwotnym kształcie; na tej podstawie przygotowujemy i prezentujemy Klientowi paletę rozwiązań, proponowanych przez naszych specjalistów modyfikacji projektu oraz koniecznych do przeprowadzenia działań celem uzyskania pozytywnej oceny projektu,
 • przygotowujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, która jest zwieńczeniem przeprowadzonego wcześniej procesu doradczego,
 • monitorujemy proces oceny wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, prowadzimy komunikację towarzyszącą procesowi oceny, udzielamy dodatkowych wyjaśnień dotyczących wątpliwości zgłoszonych przez podmiot wydający decyzję o wsparciu;
 • nadzorujemy procedury towarzyszące podpisaniu umowy po uzyskaniu decyzji o wsparciu, uczestniczymy w ewentualnych negocjacjach z Zarządem właściwej miejscowo Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • przeprowadzamy szkolenia dla pracowników Klienta zaangażowanych w realizację projektu.
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt