odpowiedzialny
biznes

Wspieramy okoliczne wydarzenia sportowe, angażujemy się w życie najbliższych społeczności. Promujemy idee zrównoważonego rozwoju wśród naszych klientów.

 

Zrównoważony rozwój to sprawa każdego z nas
W EGC wierzymy we wspólną odpowiedzialność każdego z nas – władz, społeczeństwa oraz przedsiębiorców za budowanie zrównoważonej przyszłości.
Pomimo prowadzenia działalności usługowej, zasady te stosujemy również we własnej praktyce. Zamiast zbędnych, kilkuminutowych spotkań wymagających długiego dojazdu, preferujemy wideokonferencje. Zamiast materiałów drukowanych, działamy niemalże w całości na dokumentacji elektronicznej.
Pomagamy naszym Klientom w tworzeniu oraz czerpaniu wartości ze stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, umieszczając je w centrum procesu kreowania wartości. Niemalże 100% projektów które pomagamy współtworzyć zawiera w sobie elementy zrównoważonego rozwoju, w tym nie tylko działania pro-ekologiczne (m.in. spełnienie zasad 4R), ale także działania pro-społeczne, mające na celu wyeliminowanie wykluczeń społecznych ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie czy stopień niepełnosprawności.

w trosce o wspólną
przyszłość

Przystępne miejsce pracy
Nie żyjemy tylko po to, aby pracować. Management EGC głęboko wierzy w zachowanie zdrowego balansu pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. Dlatego też oferujemy naszym pracownikom dodatkowe benefity w postaci pakietów zdrowotnych Medicover lub sportowych MultiSport.
Nie są dla nas problemem również nieszablonowe godziny pracy wynikające z rozmaitych sytuacji osobistych. W EGC stawiamy przede wszystkim na dobrze wykonaną pracę oraz samopoczucie pracowników, a nie spędzony przy biurku czas.