Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego

Fundusze Europejskie dla Mazowsza wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa mazowieckiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe
  • Działanie 1.1 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

  • Działanie 1.1 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:
    mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

  • Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe 

Wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą (współpraca nie oznacza partnerstwa w rozumieniu art. 39 ustawy). Prace B+R muszą prowadzić do wdrożenia ich wyników w działalności gospodarczej (w przypadku pozytywnego wyniku prac).

  • Działanie 1.1 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw

Wartość wsparcia

Minimalna wartość dofinansowania 750 tysięcy złotych

Maksymalna wartość dofinansowania 5 mln złotych

Poziomy wsparcia

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursów można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Nie dotyczy regionu warszawskiego.

 

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych i Polski Wschodniej.

Termin naboru

Działanie 1.1 – 12 kwietnia – 22 maja 2024

Działanie 1.1 – 27 maja – 5 lipca 2024


Budżet konkursu

Działanie 1.1 – 43 093 000,00 zł

Działanie 1.1 – 21 546 500, 00 zł

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt