Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa podkarpackiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 1.1 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej
  • Działanie 1.3 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

  • Działanie 1.1 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi

  • Działanie 1.3 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

  • Działanie 1.1 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej
  • Działanie 1.3 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Wartość wsparcia

Informacja po ogłoszeniu naboru.

Poziomy wsparcia

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursów można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru

Działanie 1.1 – wrzesień – grudzień 2024

Działanie 1.3 – 1 września – 30 września 2024
Budżet konkursu

Działanie 1.1 – 86 768 765,00 zł

Działanie 1.3 – 50 716 963,00 zł

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt