Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiego

Fundusze Europejskie dla Pomorza wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność województwa pomorskiego. Ma na celu przyspieszenie rozwoju regionu jak również ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

  • Działanie 1.2 – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie?

  • Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R

przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R. Możliwość realizacji kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym jeden z modułów: prace B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny.

Wartość wsparcia

Informacja po ogłoszeniu naboru.

Poziomy wsparcia

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 35% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursów można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Sprawdź również ofertę konkursów krajowych i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa wielkopolskiego.

 

Termin naboru

Działanie 1.2 – 9 września – 8 listopada 2024
Budżet konkursu

Działanie 1.2 – 100 000 000,00 zł

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt