Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Śląskiego wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność tych obszarów województwa śląskiego, które znajdują się na obszarze szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z wygaszaniem działalności kopali. Ma na celu umożliwienie ludności łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji.

W ramach konkursów regionalnych, można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje działań:

  • Działanie 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji:

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie prac badawczo – rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe, prac badawczo – rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe wraz z modułem wdrożeniowym, same prace eksperymentalo – rozwojowe lub same prace eksperymentalo – rozwojowe wraz z modułem wdrożeniowym, nakierowane na proces transformacji. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN.

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

Działanie 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Do wsparcia będą kwalifikować się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa a także partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych.

Poziomy wsparcia:

Poziom dofinansowania projektu zależy od kategorii zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 65% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 55% kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursów można skorzystać z pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru

Działanie 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji:
27 czerwca – 12 września 2024

Budżet konkursu

Działanie 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji:
222 500 000,00 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt