powrót

insights

11 lipca 2024

Ścieżka Smart, czyli modułowe podejście do projektów

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 nastąpiła zmiana podejścia w wydatkowaniu funduszy unijnych dla firm.

Program Operacyjny FENG wprowadza ścieżkę modułową w przypadku realizacji projektów.

Polega ona na tym, że w ramach jednej aplikacji firma może pozyskać fundusze unijne zarówno na prowadzenie prac B+R, w tym niezbędną infrastrukturę, zakupy inwestycyjne związane ze skomercjalizowaniem uzyskanych wyników, a także sfinansować wydatki w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa, jego zazielenienia oraz szkoleń pracowników.

Tego rodzaju kompleksowe podejście do projektu pozwala firmom nie tylko na zaspokojenie ich najważniejszych potrzeb w zakresie finansowania i wdrażania innowacji, ale przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas w związku z przygotowywaniem kolejnych aplikacji, tak jak było to do tej pory, gdzie najpierw firmy najczęściej ubiegały się o wsparcie w ramach sfinansowania prac badawczych, a następnie o środki w celu ich wdrożenia na rynek czy internacjonalizację. W nowym ujęciu funduszy europejskich dla firm, wszystkie te wydatki będą mogły być sfinansowane w ramach jednego modułu w ścieżce Smart.