powrót

insights

23 kwietnia 2024

Konkurs na Wdrożenie innowacji

5 kwietnia ruszył nabór na Wdrożenie innowacji w ramach działania 01.05 Konkurencyjność MŚP. Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących w ramach projektu wdrożenie innowacji.

Określając zakres projektu należy mieć na uwadze podstawowe definicje związane z typem inwestycji, którą chcemy zrealizować.

Kluczową jest w tym przypadku definicja Innowacji:

Innowacja to nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces).

Warto przypomnieć również cztery podstawowe rodzaje innowacji:

  1. Innowacje w obrębie produktów
  2. Innowacje w obrębie procesów
  3. Innowacje organizacyjne
  4. Innowacje marketingowe

Innowacje w obrębie produktów wiążą się ze znaczącymi zmianami w zakresie wyrobów lub usług. Do tego typu zalicza się zarówno całkowicie nowe wyroby i usługi, jak i znaczące udoskonalenia istniejących produktów lub usług.

Innowacje w obrębie procesów to znaczące zmiany w metodach produkcji i dostarczania produktów.

Innowacje organizacyjne dotyczą wdrożenia nowych metod organizacyjnych. Mogą to być zmiany w zakresie przyjętych przez firmę zasad działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach firmy z otoczeniem.

Innowacje marketingowe z kolei dotyczą wdrożenia nowych metod marketingowych. Mogą to być zmiany w projekcie/konstrukcji produktu, w opakowaniu, promocji i dystrybucji produktu, a także w metodach kształtowania cen wyrobów i usług.

 

Źródło: Podręcznik Oslo 2018