powrót

insights

8 lipca 2024

Konkurs B+R

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego ogłosiły konkurs, który wspiera przedsiębiorczość, rozwój i innowacyjność firm z województwa łódzkiego.

W ramach tego konkursu można uzyskać wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R, takie jak zakup maszyn, sprzętu, urządzeń, rozwiązań informatycznych oraz materiałów budowlanych.

Dofinansowanie może wynieść do 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 50% dla średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w zakładce oferta-łódzkie