powrót

insights

11 grudnia 2021

Kilka ciekawostek o funduszach unijnych.

Ile najkrócej może trwać konkurs?
Każdy konkurs zostaje ogłoszony nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem składania wniosków. Najkrótsze trwają tylko 7 dni. To bardzo mało czasu, dlatego pracę nad projektem należy rozpocząć jak najwcześniej.

Które dokumenty konkursowy są najważniejsze?
Każda dokumentacja konkursowa publikowana wraz z ogłoszeniem o konkursie zawiera regulamin oraz załączniki, takie jak wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy czy kryteria oceny projektów. Poza dokumentacją konkursową obowiązuje także dokumentacja ogólna, tj. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, wytyczne np. w zakresie kwalifikowalności kosztów, trybów wyborów projektów czy monitorowania postępu rzeczowego. Można się z nich dowiedzieć, na co możemy otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości.

Otrzymując dotację musisz umieścić odpowiednią informację o dofinansowaniu.

Wchodząc do nowo wyremontowanej przychodni czy przeglądając strony internetowe firm często możemy zauważyć informację: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Wielkość, miejsce umieszczenia czy ogólny wzór takiej informacji są ściśle opisane w dokumentacji unijnej.

Co się dzieje po otrzymaniu dotacji?
Otrzymanie dofinansowania to początek sukcesu. Z każdych otrzymanych środków należy się dokładnie rozliczyć. Ponadto beneficjenci zobowiązują się do zachowania trwałości rezultatów projektu. Oznacza to, że nie powinni wprowadzać radykalnych zmian mających wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu. Trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat dla MŚP) od daty jego zakończenia.