powrót

insights

11 grudnia 2021

Jak wybrać partnera do projektu B+R?

W celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, może zostać utworzone partnerstwo. Partnerem musi być podmiot, który wniesie do projektu zasoby, których nie mamy. Może to być doświadczona kadra, zasoby sprzętowe lub środki finansowe. Pamiętajmy, iż partner w projekcie ma wnosić do jego realizacji realną wartość, musimy udowodnić, iż bez partnera nasz projekt byłby uboższy o aspekty przez niego realizowane.
Zapraszając partnera do projektu, musimy pamiętać, iż cała odpowiedzialność za jego działania spoczywa na nas, bo to my jest stroną umowy o dofinansowanie. Lider będzie odgrywał kluczową rolę w projekcie.
Partnerami w projektach B+R mogą być jednostki naukowe, które mają wiedzę
i doświadczenie w temacie planowanego do realizacji projektu. Partner, którego działalność nie pasuje do tematu konkursu może obniżyć ocenę projektu, ważne jest zatem aby wybierać partnera uważnie.

Gdzie szukać partnera projektu?
Znalezienie partnera do projektu ułatwiają liczne serwisy internetowe, które zbierają informacje na temat jednostek naukowych. Warto jednak zacząć od listy ministra edukacji, która ukazuje ocenę jednostek naukowych według parametrów dotyczących, między innymi, udziału w projektach dofinansowanych z zewnętrznych źródeł. Najlepsze jednostki mają kategorię A+, ale nie powinna być to jedyne kryterium w wyborze partnera.

Listę ministerialną znajdziecie tutaj:
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/05/13.05.2021_wykaz-kategorii-naukowych-2017_2021.pdf

Do większości projektów prowadzonych przez przedsiębiorców można zapraszać jednostki z kategoriami naukowymi A+, A i B+, a ocena w parametryzacji nie ma znaczenia przy ocenie złożonego projektu.