powrót

insights

6 maja 2024

Harmonogram naborów wniosków na rok 2024

Od 29 marca 2024 r. został zaktualizowany harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2024 r.

Od 29 marca 2024 r. został zaktualizowany harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2024 r. Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2024 r. nabory w FENG, w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym. Przewiduje się uruchomienie 9 naborów w trybie konkurencyjnym.

Nabory w działaniach FENG w 2024 r. uwzględniają bogatą ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie €700 mln (3 mld PLN).

Zachęcamy do współpracy!

Harmonogram naborów wniosków w programie FENG na rok 2024 r.