powrót

insights

11 grudnia 2021

Dotacje 2021-2027

Projekty inwestycyjne MŚP w perspektywie 2021-2027 dofinansowane będą ze środków programu FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

W latach 2021-2027 dotacje otrzymają także firmy o małej/średniej kapitalizacji (tzw. small mid-caps/mid-caps), zatrudniające mniej niż 500/3000 osób i nie przekraczające progów finansowych średniego przedsiębiorstwa (roczny obrót max 50 mln EUR lub suma bilansowa max 43 mln EUR).
Dofinansowanie inwestycji na poziomie od 15% do 70% 1możliwe będzie poprzez:

  • Kredyt technologiczny (MŚP)
    Nowe rozwiązania technologiczne, które prowadzą do nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów

  • Kredyt ekologiczny (MŚP, smal/mid-caps)
    Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury

Podstawę inwestycji powinny stanowić minimum 3 FILARY tematyczne:

1 – WYNIKI prac B+R
W toku badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych powstaje innowacja procesowa/ produktowa. Kluczowe cechy innowacyjności powinny być ustalone, opisane parametrycznie i ukazane na tle obwiązujących norm i produktów dostępnych na rynku. Prace B+R – udokumentowane księgowo i rzeczowo, w formie raportu oraz zgłoszenia patentowego w procedurze krajowej/europejskiej. Raport i zgłoszenie patentowe będą załącznikami obligatoryjnymi do wniosku o dofinansowanie.

2 – WYNIKI audytu energetycznego
Inwestycja cechuje się określnym, minimalnym progiem oszczędności energii, uzyskanym dzięki termomodernizacji budynków i/lub dzięki poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Raport z audytu energetycznego (który może wskazać na konieczność docieplenia obiektów, wymiany oświetlenia, źródła ciepła i zastosowania energii OZE) będzie załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinasowanie.

3 – MAPA DROGOWA w zakresie cyfryzacji
Inwestycja zwiększa poziom zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w aspekcie automatyzacji i robotyzacji procesów, cyfryzacji produktów i procesów produkcyjnych. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa generuje korzyści dla pracowników, klientów oraz dostawców. Mapa drogowa zawiera ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, opracowanie modelu biznesowego cyfryzacji, modelu zarządzania transformacją cyfrową w obszarze organizacji i w obszarze technologii. Dokument będzie załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie.

Pierwsze konkursy będą ogłoszone już w IV kwartale 2022 r.
Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy w ramach poszczególnych filarów i na etapie przygotowanie wniosku o dofinansowanie.