case study

Wprowadzenie na rynek przez VORSTER nowej maszyny szwalniczej wykorzystywanej w szczególności do szycia poduszek powietrznych

Głównym celem realizacji projektu było zdobycie nowych rynków zbytu poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów, co przyczyniło się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i umocnienia jego pozycji konkurencyjnej. Projekt skupiał się na wprowadzeniu na rynek nowej maszyny do szycia z obrotowym stołem, która miała zaspokoić specyficzne potrzeby branży włókienniczej i szwalniczej poprzez znaczące zautomatyzowanie procesów wytwórczych.

Potrzeby klienta

W branży włókienniczej i szwalniczej istnieje potrzeba rozwoju i modernizacji automatycznych linii produkcyjnych oraz samodzielnych urządzeń automatyki przemysłowej. Wprowadzenie nowej maszyny do szycia służyło optymalizacji działania tych linii produkcyjnych w przedsiębiorstwie VORSTER, zwiększeniu prędkości szycia, wydłużeniu okresu eksploatacji urządzenia oraz eliminacji błędów ludzkich dzięki kontroli czynności wykonywanych przez pracowników. Ponadto, celem było także wprowadzenie tzw. strategii predictive maintenance (która stanowi jedną z części Przemysłu 4.0 i umożliwia najbardziej optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń w firmie, eliminując negatywne skutki awarii
w postaci przestojów, a także usprawnienie prac utrzymujących ruch poprzez przeprowadzanie regularnych badań stanu technicznego maszyn) oraz odporności antykorozyjnej, co przyczyni się do efektywniejszego i trwalszego funkcjonowania maszyny.

efekty współpracy

Realizacja projektu umożliwiła firmie VORSTER wprowadzenie na rynek innowacyjnej maszyny do szycia z obrotowym stołem, która przyczyni się do znaczącego zautomatyzowania procesów produkcyjnych, co wpłynie na optymalizację działania linii produkcyjnych oraz samodzielnych urządzeń automatyki przemysłowej. Dysponowanie nowoczesną linią ułatwi przedsiębiorstwu wprowadzenie nowych innowacji produktowych, procesowych i nie technologicznych.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.