case study

Potrzeby klienta

Przedsiębiorstwo Unidrog zwróciło się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu wsparcia na zakup już kolejnej Wytwórni Mas Bitumicznych. Oprócz inwestycji w nowe środki produkcji klient oczekiwał maksymalnego wykorzystania jako surowca do budowy dróg destruktu asfaltowego.

efekty współpracy

Nasz udział w projekcie polegał na opracowaniu wniosku o dofinansowanie, biznesplanu i analizy finansowej, która była niezbędnym elementem zarówno dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przez BGK jak i bank komercyjny udzielający kredytu. Ponadto Zespół pracowników EGC aktywnie uczestniczył w konsultacjach z jednostką naukową – Politechniką Warszawską, która była dostawcą technologii wdrażanej w ramach projektu. Klient zdecydował się również na rozliczenie dofinansowania z udziałem EGC. Nasza firma była odpowiedzialna za przygotowanie zapytań ofertowych oraz ich weryfikację i ocenę. W porozumieniu z Wnioskodawcą uczestniczyliśmy również w udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień na pojawiające się pytania ekspertów zarówno na etapie oceny projektu jak i jego rozliczania (weryfikacji wniosków o płatność).

Efektem materialnym projektu jest nie tylko nowa Wytwórnia Mas Bitumicznych, ale również dzięki wdrożonej technologii produkcji w ramach projektu, przedsiębiorstwo dysponuje możliwością produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem destruktu asfaltowego na poziomie 40%. Ponadto wdrożone innowacje pozwoliły na redukcję zużycia pyłu węglowego potrzebnego do produkcji jednej tony mieszanki. Projekt oprócz korzyści stricte finansowych charakteryzuje się również dużymi walorami prośrodowiskowymi.

Pracownicy EGC odpowiedzialni za opracowanie koncepcji projektu jak i stworzenie dokumentacji aplikacyjnej wykazali pełne zaangażowanie w powierzone im zadania. Służyli radą, pomocą i doświadczeniem na każdym etapie prac zarówno aplikowania, oceny i rozliczania. Pomimo naszego bogatego doświadczenia w korzystaniu ze środków UE, współpraca z EGC pokazała nam, że przygotowując projekt samodzielnie nie zwrócilibyśmy uwagi na tak wiele istotnych szczegółów, które jak się okazało miały duży wpływ nie tylko na finalny jego kształt, ale i odbiór przez ekspertów. Zaproponowane rozwiązania okazały się pomocne podczas oceny panelowej, a także na etapie rozliczania.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.