case study

Klient: ROYALPACK, TATAR” sp. j.

Gama nowatorskich opakowań tekturowych wielokrotnego zastosowania, o innowacyjnych cechach i przełomowych parametrach użytkowych w przedsiębiorstwie ROYALPACK

Istotę projektu stanowiło wprowadzenie na rynek przez ROYALPACK gamy opakowań tekturowych o wydłużonym cyklu życia, odznaczających się zwiększoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto opakowania miały zostać wzbogacone w zgłoszony do ochrony patentowej systemem aplikacji dodatkowej warstwy informacyjno-ozdobnej Uruchomienie produkcji nowej gamy wyrobów wymaga zastosowania nowych urządzeń, dlatego w ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnego ciągu technologicznego, umożliwiającego produkcję produktów o wspomnianych właściwościach.

Potrzeby klienta

ROYALPACK jest producentem tektury falistej oraz opakowań, zadrukowanych techniką druku offsetowego i fleksograficznego. Współpracę z EGC nawiązał już w perspektywie 2007-2013, gdy pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę nowego zakładu w miejscowości Słone koło Zielonej Góry oraz na zakup parku maszynowego. W przypadku niniejszego projektu, główną potrzebą ROYALPACK była chęć uzyskania wsparcia na zakup maszyn
i urządzeń niezbędnych do wdrożenia opracowanego przez spółkę nowej gamy opakowań tekturowych. Wprowadzenie nowej gamy opakowań tekturowych przeznaczonych do wielokrotnego miało pozwolić firmie na poszerzenie jej oferty produktowej, co w efekcie umocniło pozycję firmy zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku opakowań.

efekty współpracy

Rolą EGC była weryfikacja raportu z prac badawczo-rozwojowych opracowanych przez Klienta, jak również przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, która została wysoko oceniona w ramach konkursu. Realizacja projektu zaowocowała zakupem nowego parku maszynowego, który służy do produkcji nowych opakowań kartonowych wzbogaconych w zgłoszony do ochrony patentowej systemem aplikacji dodatkowej warstwy informacyjno-ozdobnej. Klient we własnym zakresie rozbudował halę produkcyjną, zwiększając powierzchnię o dodatkowe 6 000 m². Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, ROYALPACK ugruntowało swoją pozycję lidera wśród polskich producentów opakowań tekturowych, co czyni firmę atrakcyjnym partnerem dla innych przedsiębiorstw. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przyczyniło się również do wzmocnienia rozpoznawalności marki ROYALPACK, stanowiąc kolejny krok do dalszego rozwoju przez innowacje.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.