case study

Klient: RENEX Predrag Topić

Nowa technologia wytwarzania wyposażenia stref ochronnych EPA wdrożona w przedsiębiorstwie RENEX Predrag Topić

Projekt służył wdrożeniu w firmie RENEX nowej technologii wytwarzania wyposażenia (stanowisk pracy oraz urządzeń) dla stref ochronnych EPA. Kluczowym elementem tej technologii są unikalne, antystatyczne powłoki polimerowe o charakterze bakteriostatycznym, które charakteryzują się zwiększoną odpornością na warunki użytkowania. Głównym celem projektu było poszerzenie oferty RENEX o nową gamę produktów o innowacyjnych cechach jakościowych, przede wszystkim w zakresie poprawionych właściwości antystatycznych oraz mechanicznych.

Potrzeby klienta

Aby pomyślnie zrealizować skomplikowany technologicznie projekt, RENEX musiał podjąć szereg działań inwestycyjnych i wdrożeniowych. Kluczowe potrzeby obejmowały zakup nowych urządzeń, w tym wyspecjalizowanych linii produkcyjnych do produkcji nowych produktów oraz zasilających je paneli fotowoltaicznych. Ponadto zaplanowana budowę nowego obiektu produkcyjnego, w którym umiejscowiono nową linię produkcyjną oraz zakup nowoczesnego ciągu technologicznego, umożliwiającego produkcję wyposażenia stref EPA. Działania te były niezbędne do wdrożenia nowej technologii i uruchomienia procesu wytwarzania nowych produktów.

efekty współpracy

Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego rozwoju technologicznego firmy RENEX oraz podniesienia jej poziomu innowacyjności. Dzięki wdrożeniu nowej technologii, firma zwiększyła swoją konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto, wprowadzenie nowej gamy produktów pozwoliło spółce RENEX na poszerzenie oferty o produkty o wyższych parametrach jakościowych, co z kolei skuteczniej i efektywniej zaspokoi zapotrzebowanie rynkowe. Badania walidacyjne nowych produktów przeprowadzone przez niezależne jednostki badawcze potwierdzają skuteczność i innowacyjność wdrożonej technologii. W efekcie, RENEX będzie dysponował odpowiednią infrastrukturą lokalową i techniczną, umożliwiającą uruchomienie produkcji nowych wyrobów, które spełnią oczekiwania i potrzeby klientów.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.