case study

Klient: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NORD-OST sp. z o.o.

Zazielenienie przedsiębiorstwa NORD-OST poprzez termomodernizację hali produkcyjnej oraz poprawę efektywności energetycznej procesu produkcji opakowań klapowych i fasonowych z nadrukiem fleksograficznym

Przedmiotowy projekt stanowiący częścią strategii zazielenienia przedsiębiorstwa NORD-OST, skupiał się na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i ekologicznych w procesie produkcji opakowań klapowych i fasonowych. Celem była znacząca poprawa efektywności energetycznej zakładu, zredukowanie emisji CO2 oraz wprowadzenie nowych funkcji i możliwości dla produkowanych opakowań, dzięki czemu doszło do znaczącej poprawy parametrów produkcyjnych, takich jak eliminacja czynności manualnych i zwiększenie wydajności produkcji.

Potrzeby klienta

Główną potrzebą była modernizacja procesu produkcyjnego w zakładzie NORD-OST, związana z zastosowaniem bardziej efektywnych energetycznie maszyn i technologii. Konieczna była również termomodernizacja obiektu produkcyjnego oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyzacji i cyfryzacji. Dodatkowo, istniała potrzeba zredukowania zużycia energii i poprawy ergonomii pracy pracowników, a także wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań.

efekty współpracy

Realizacja projektu przyniosła znaczące korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Zmodernizowane urządzenia i systemy przyczyniły się do znaczącej poprawy efektywności energetycznej budynku i procesu produkcyjnego, oszczędzając 76,65% energii pierwotnej. W aspekcie technologicznym wprowadzono znaczące ulepszenia, takie jak eliminacja czynności manualnych, poprawa ergonomii pracy, skrócenie czasu realizacji zleceń i zwiększenie wydajności produkcji. W efekcie wprowadzonych zmian spadły jednostkowe koszty wytworzenia opakowań, co przełożyło się na zwiększenie opłacalności produkcji i obniżenie cen produktów. Dodatkowo, wprowadzone innowacje umożliwiły tworzenie nowych, wielofunkcyjnych opakowań, co zwiększyło ich wartość dla klientów. Wprowadzone zmiany przyczyniły się również do obniżenia kosztów produkcji, zwiększenia opłacalności oraz stworzenia nowych, wielofunkcyjnych opakowań.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.