case study

Klient:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GALKOR” sp. z o.o.

Wdrożenie w firmie GALKOR wyników prac B+R nad opracowaniem innowacyjnego sposobu obróbki galwanicznej, w szczególności cynkowania wyrobów stalowych, oczyszczania ścieków z odzyskiem metali, zwłaszcza cynku i zamkniętego systemu odzysku wody technologicznej

Przedmiotowy projekt skupiał się na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez spółkę GALKOR, które dotyczyły opracowania innowacyjnego sposobu cynkowania galwanicznego wyrobów stalowych, oczyszczania ścieków z odzyskiem cynku oraz zamkniętego systemu odzysku wody technologicznej. Projekt jest częścią strategii rozwoju opartej na innowacjach, które mają na celu rozwój produktu, ustanawianie nowych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz optymalizację parametrów technologicznych i ekonomicznych.

Potrzeby klienta

Potrzeby realizacji projektu wynikały z identyfikacji realnych problemów i barier branży galwanotechnicznej, takich jak poprawa jakości wyrobów stalowych, wydajności procesów, optymalizacja zużycia surowców oraz redukcja negatywnego wpływu na środowisko. Kluczowe były również potrzeby związane z dostosowaniem produktów do indywidualnych wymagań kontrahentów, zmniejszeniem kosztów inwestycyjnych i operacyjnych urządzeń, automatyzacją pracy, wysoką wydajnością oraz minimalnym zużyciem surowców.

efekty współpracy

Wdrożenie wyników prac B+R umożliwiło wytwarzanie wyrobów stalowych o znacząco podwyższonych parametrach jakościowych, oferowanie unikatowej technologii tworzenia cynkowych powłok antykorozyjnych dedykowanych do procesu malowania farbami polimerowymi, znaczącą redukcję osadów zawierających metale ciężkie oraz odzysk i ponowne wykorzystanie wody technologicznej. Dzięki temu GALKOR osiągnął trwałą przewagę technologiczną na rynku krajowym i międzynarodowym, umacniając swoją pozycję konkurencyjną. Wprowadzenie nowych linii technologicznych do galwanizacji wyrobów stalowych zrewolucjonizowało branżę galwanotechniczną, dostarczając wysoce specjalizowane produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb kontrahentów.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.