case study

Klient: POLANIK sp. z o.o.

Wdrożenie do działalności spółki POLANIK wyników prac B+R nad opracowaniem metody wytwarzania sprzętu lekkoatletycznego o zwiększonej wytrzymałości

Projekt polegał na wprowadzeniu na rynek przez POLANIK gamy sprzętu lekkoatletycznego odznaczających się unikatowym systemem powłok zabezpieczających. Dedykowane powłoki opracowane w toku Projektu odznaczają się dobrymi właściwościami mechanicznymi, w tym szczególnie wysoką twardością oraz odpornością na ścierane i uderzenie, tym samym przekładając się na przedłużenie żywotności sprzętu sportowego stosowanego głównie na stadionach. Wyniki prac zostały zgłoszone do ochrony patentowej oraz otrzymały pozytywne sprawozdanie o stanie techniki, potwierdzające nowość i unikatowość wynalazku

Potrzeby klienta

Firma POLANIK w obliczu rosnącej konkurencji i presji na poprawę wydajności i jakości, ustawicznie poszukuje nowych rozwiązań technologicznych, czego wyrazem jest doskonalenie produktów i procesów produkcyjnych, zapewnienie innowacyjności oferty oraz zaspokojenie rosnących potrzeb klientów. Klient zdecydował się na złożenie kolejnego projektu i potrzebował doradztwa EGC nie tylko w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej, ale także w skojarzeniu go z jednostkami badawczymi i laboratoriami. Dofinansowanie miało objąć budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup nowych urządzeń do wytwarzania nowych powłok zabezpieczających.

 

efekty współpracy

W ramach współpracy pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę nowego budynku galwanizerni oraz zakup urządzeń służących do produkcji nowej gamy sprzętu lekkoatletycznego. W wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu, POLANIK będzie mógł poszerzyć swoją ofertę produktową o rozwiązanie innowacyjne w skali Europy, co umożliwi mu umocnienie pozycji w branży sprzętu sportowego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wspieraliśmy Klienta na każdym etapie oceny projektu, jak i jego realizacji. Wspólnie zrealizowaliśmy również dwa projekty na internacjonalizację w ramach RPO WŁ II.2., mające na celu wprowadzenie produktów spółki na rynek austriacki oraz marokański.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.