case study

Klient: PACKON sp. z o.o.

Uzyskanie przez firmę PACON wsparcia w postaci ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Przedsięwzięcie realizowane przez firmę PACKON polegało na nabyciu środków trwałych oraz rozbudowie i adaptacji hal produkcyjnych w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji. Głównym celem inwestycji było zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy oraz poprawa efektywności i konkurencyjności na rynku opakowań tekturowych.

Potrzeby klienta

PACKON zdecydował się skorzystać z instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji, aby zwiększyć swoje zdolności produkcyjne oraz dokonać rozbudowy infrastruktury produkcyjnej w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na opakowania tekturowe. Dodatkowo, firma chciała skorzystać z możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat oferowanego przez program Polskiej Strefy Inwestycji. Krótki czas oczekiwania na decyzję o wsparciu oraz brak wymogu wdrożenia wyników prac B+R były dodatkowymi czynnikami zachęcającymi do realizacji inwestycji.

efekty współpracy

Dołączenie do Polskiej Strefy Inwestycji przyniosło firmie PACKON szereg korzyści. Krótki czas oczekiwania na decyzję o wsparciu, wynoszący niespełna 21 dni, umożliwił firmie szybki start procesu inwestycyjnego oraz sprawne rozpoczęcie korzystania z ulgi podatkowej. Dzięki rozbudowie i adaptacji hal produkcyjnych firma zyskała możliwość zwiększenia produkcji, co pozwoliło na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na opakowania tekturowe. Wsparcie finansowe pochodzące z Polskiej Strefy Inwestycji umożliwiło firmie sfinansowanie zakupu niezbędnych środków trwałych oraz kosztów adaptacji i rozbudowy hal produkcyjnych bez konieczności czekania na decyzje
o dofinansowaniu przez wiele miesięcy.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.