case study

Klient: P.P.H.U. MARCO Import-Export Marek Walkowski

Łagodzenie negatywnych skutków Brexit w firmie P.P.H.U. MARCO Import-Export Marek Walkowski

Projekt realizowany przez przedsiębiorstwo MARCO Import-Export miał na celu złagodzenie negatywnych skutków Brexit dla firmy, która dotychczas generowała ponad 80% swoich przychodów ze sprzedaży na rynku brytyjskim. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przychody firmy spadły prawie o 50%, co skłoniło MARCO do poszukiwania nowych źródeł przychodów na innych rynkach. W odpowiedzi na te wyzwania, firma postanowiła wprowadzić nowy produkt do swojej oferty, który miał zwiększyć obecność firmy na rynkach innych niż brytyjski i zrekompensować straty poniesione na skutek zmniejszenia sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

Potrzeby klienta

MARCO stanęło przed potrzebą dywersyfikacji rynków zbytu i zabezpieczenia dodatkowego źródła przychodów w odpowiedzi na znaczący spadek sprzedaży na rynku brytyjskim. W celu wprowadzenia nowego produktu, firma musiała nabyć nowy park maszynowy oraz przeprowadzić prace modernizacyjno-adaptacyjne w budynku produkcyjno-magazynowym. Dodatkowo, firma potrzebowała przygotować się do nowych procedur handlowych związanych z eksportem do krajów spoza Unii Europejskiej, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii. Ponadto MARCO doświadczało również wyzwań związanych z kontrolami celnymi, dokumentacją przewozową i deklaracjami pochodzenia produktów. Konieczność znalezienia nowych odbiorców i zmniejszenia kosztów transportu stała się priorytetem dla firmy, która nie posiadała doświadczenia w handlu z podmiotami spoza unii celnej.

efekty współpracy

W wyniku realizacji projektu, MARCO zdecydowało się wprowadzić do swojej oferty papier w rolkach jako nowy produkt. Pomimo początkowych trudności związanych z modernizacją i adaptacją budynku produkcyjno-magazynowego, prace zostały pomyślnie ukończone. Obecnie produkowane rolki papieru są głównie sprzedawane na rynek niemiecki, co pozwoliło firmie na dywersyfikację źródeł przychodów. Chociaż MARCO nie wycofało się ze sprzedaży produktów na rynku brytyjskim, poszerzenie oferty umożliwiło firmie rozwinięcie grona odbiorców i zwiększenie udziału ze sprzedaży na innych rynkach, co stanowiło główny cel projektu.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.