case study

Klient: MAKROCHEM S.A.
Dotacja: POIR.2.1 Centrum Badawczo – Rozwojowe.

O firmie: Makrochem to firma z ponad 25 letnim doświadczeniem, która dostarcza do swoich klientów szerokie spektrum produktów różnego rodzaju sadzy technicznej oraz mieszanek gumowych. Posiada własne magazyny, silosy przeładunkowe i środki transportu, wszystko, aby zapewnić klientowi towar najwyższej jakości w możliwie jak najkrótszym czasie.

Potrzeby klienta

Klient zwrócił się do nas z potrzebą stworzenia wyodrębnionego działu B+R w strukturach firmy, bowiem dotychczasowe prace badawcze odbywały się wewnątrz działów produkcyjnych oraz stworzenia miejsca pracy dla nowopowstałego działu. Miejsce to miało być wyposażone w szereg urządzeń technologicznych i analitycznych, tak aby zaspokoić potrzeby sprzętowe z zakresu badań nowych i istniejących produktów firmy. Klientowi zależało także na stworzeniu nowego produktu, który odpowie na rosnące zainteresowanie rynku na produkty pochodzące z recyklingu i takie, w procesie produkcji których powstaje jak najmniej odpadów produkcyjnych.

efekty współpracy

W efekcie współpracy naszego zespołu z kierownictwem i inżynierami firmy powstała dokumentacja projektowa, która obejmowała przystosowanie obecnie posiadanej przestrzeni magazynowej do pracy działu B+R oraz wyposażenie w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia wspomagające prowadzenie prac badawczych. Dzięki realizacji projektu MAKROCHEM zyskał miejsce do rozwijania nowych produktów, realizacji założeń agendy badawczej i wprowadzenie na rynek produktu – sadzy technicznej, o unikalnych cechach jakościowych. Dodatkową wartością projektu było wyodrębnienie w strukturze klienta działu badawczo – rozwojowego oraz zatrudnienie do niego dodatkowych specjalistów, co stanowiło duży krok w rozwoju firmy.

Zespół EGC przeprowadził nasz zespół przez cały proces aplikowania o dotacje, pokierował pracami nad wnioskiem w sposób profesjonalny i motywujący. Połączenie dużego doświadczenia badawczego z doświadczeniem zespołu EGC dało rezultat w postaci wniosku, który nie tylko otrzymał dofinansowanie, ale także zaspokoił nasze potrzeby w zakresie dodatkowego sprzętu badawczego. Projekt został z sukcesem rozliczony, a z infrastruktury badawczej korzystamy w codziennej działalności firmy.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.