case study

Klient: LCL Drukarnia sp. z o.o.

Wdrożenie przez firmę LCL Drukarnia nowej technologii wytwarzania książek z proekologicznym zabezpieczeniem powłokowym o działaniu przeciwwilgociowym i biostatycznym wytwarzanych w technologii druku niskonakładowego

Projekt realizowany przez LCL Drukarnia służył wdrożenie nowej technologii wytwarzania książek z proekologicznym zabezpieczeniem powłokowym. Głównym celem projektu było wprowadzenie do procesu produkcyjnego unikalnego systemu powłok zabezpieczających przeznaczonych do zastosowania na krawędziach oraz okładkach książek. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło poszerzyć swoją ofertę o nową gamę produktową cechującą się szeregiem innowacyjnych cech jakościowych, które dotychczas nie były przedmiotem oferty LCL Drukarnia.

Potrzeby klienta

Realizacja projektu wynikała z identyfikacji zapotrzebowania rynkowego oraz chęci podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Firma LCL Drukarnia zauważyła, że istnieje potrzeba ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych w branży drukarskiej oraz zwiększenia ekologicznych i funkcjonalnych właściwości książek. Wprowadzana technologia stanowiła odpowiedź na ww. trendy i  odpowiadała im poprzez stworzenie produktu o zwiększonej wytrzymałości na przebicie, zwiększonej barierowości względem wody i pary wodnej oraz nadaniu książkom wysokiej aktywności antybakteryjnej.

efekty współpracy

Realizacja projektu doprowadziła do wprowadzenia na rynek nowej usługi druku książek z proekologicznym zabezpieczeniem powłokowym. Wnioskodawca nabył nowoczesny ciąg technologiczny, umożliwiający świadczenie tej usług. Zakup nowych urządzeń oraz wdrożenie nowej technologii przyczyniło się do podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy. Wprowadzenie innowacyjnego systemu zabezpieczeń bazującego na kompozycji naturalnego emulgatora oraz naturalnych olejów umożliwiło stworzenie książek o unikalnych cechach funkcjonalnych i ekologicznych, co stanowiło odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe. Ponadto, dzięki nowym właściwościom antybakteryjnym książek, produkt ten może znaleźć zastosowanie w miejscach takich jak biblioteki czy księgarnie, zwiększając atrakcyjność oferty przedsiębiorstwa.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.