case study

Klient: P.P.H.U. „LA-MAR” Tadeusz Lasota

Wdrożenie w działalności LA-MAR nowej technologii produkcji wielowarstwowych folii budowlanych o zwiększonej wytrzymałości

Projekt przedsiębiorstwa LA-MAR polegał na wdrożeniu innowacyjnej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej umożliwiającej uruchomienie produkcji wielowarstwowej folii o podwyższonej wytrzymałości i żywotności odznaczającej się atrybutami funkcjonalno-użytkowymi, o parametrach, które nie są obecnie spotykane na rynku. Realizacja niniejszego projektu umożliwiła wprowadzenie do oferty spółki produktu charakteryzującego się m.in większą odpornością na rozciąganie, zwiększoną odpornością na przebicie czy zastosowaniem rozwiązań proekologicznych. Innowacyjny jest również sam proces produkcyjny folii. Do jego zalet należy brak konieczności aktywacji warstw oraz używania klejów podczas procesu łączenia warstw, natomiast stopień usieciowania folii umożliwia łatwy recykling materiałowy odpadów z tej folii.

Potrzeby klienta

Potrzeby realizacji projektu wynikały z chęci wprowadzenia nowej, proekologicznej technologii wytwarzania folii wielowarstwowej przez przedsiębiorstwo LA-MAR. Istotnym celem było zaspokojenie zapotrzebowania rynkowego na wysokiej jakości materiały opakowaniowe dla budownictwa, które charakteryzują się odpowiednią wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Przedsiębiorstwo La-Mar zgłosiło się do EGC z prośbą o pomoc w pozyskaniu dofinansowania na budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup nowych urządzeń służących do produkcji folii wielowarstwowej. Klient oczekiwał również pomocy w skojarzeniu go z jednostką naukową, która pomogłaby mu opracować nowy produkt wraz z technologią jego wytwarzania.

efekty współpracy

EGC zaoferowało Klientowi kompleksowe wsparcie, obejmujące nie tylko przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, ale również w wyszukaniu jednostki naukowej niezbędnej do opracowania nowej technologii. W efekcie współpracy naszego zespołu z klientem wybudowano nowy zakład produkcyjny, który specjalizuje się w wytwarzaniu wielowarstwowej folii o podwyższonej wytrzymałości i żywotności, opracowanej przy współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Wspieraliśmy klienta również na etapie realizacji projektu, służąc naszą pomocą przy składaniu wniosków o płatność oraz prowadząc korespondencję z BGK. Wprowadzenie innowacyjnego produktu znacząco poszerzyło ofertę LA-MAR, umożliwiając ekspansję na nowe rynki zbytu i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.