case study

Klient: P.P.H.U. „LA-MAR” Tadeusz Lasota
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek

Program: POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł: Wdrożenie nowej technologii produkcji wielowarstwowych folii budowlanych o zwiększonej wytrzymałości 

Cel projektu:

Projekt polegał na wdrożeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej uruchomienie produkcji wielowarstwowej folii o podwyższonej wytrzymałości i żywotności odznaczającej się atrybutami funkcjonalno-użytkowymi.

Potrzeby klienta

Przedsiębiorstwo La-Mar zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc w pozyskaniu dofinansowania na budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup nowych urządzeń służących do produkcji folii wielowarstwowej. Klient oczekiwał od nas również pomocy w skojarzeniu go z jednostką naukową, która pomogłaby mu opracować nowy produkt wraz z technologią jego wytwarzania.

efekty współpracy

Zaoferowaliśmy klientowi kompleksowe wsparcie, obejmujące nie tylko przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, ale również w wyszukaniu jednostki naukowej niezbędnej do opracowania nowej technologii. W efekcie współpracy naszego zespołu z klientem wybudowano nowy zakład produkcyjny, który specjalizuje się w wytwarzaniu wielowarstwowej folii o podwyższonej wytrzymałości i żywotności, opracowanej przy współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Wspieraliśmy klienta również na etapie realizacji projektu, służąc naszą pomocą przy składaniu wniosków o płatność oraz prowadząc korespondencję z BGK.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.