case study

Klient: HANPLAST sp. z o.o.

Transformacja przedsiębiorstwa Hanplast w kierunku zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego przemysłu

Nadrzędnym celem realizacji projektu jest całkowita zmiana filozofii jaką kieruje się Hanplast w swojej działalności gospodarczej. Inwestycja prowadzić będzie do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego przemysłu. Własne prace B+R, wraz z ich komercyjnym wdrożeniem skupiają się na poprawie aspektów ekologicznych każdego elementu procesu produkcyjnego: począwszy od pozyskiwania energii i materiałów, poprzez wtrysk tworzywa sztucznego, a na recyclingu skończywszy.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących korzyści środowiskowych:

  • Redukcji ilości generowanych odpadów poddawanych utylizacji o ponad 80%;
  • Redukcji zużycia energii elektrycznej;
  • Zwiększeniu ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii.

Potrzeby klienta

Hanplast jako duży przedsiębiorca i lider w swoim segmencie rynku, jest świadomy odpowiedzialności jaka na nim ciąży. Chce produkować swoje wyroby nie tylko w sposób efektywny ekonomicznie, ale również ekologicznie – uwzględniając cały cykl życia produktów.

efekty współpracy

W ramach współpracy pozyskaliśmy dofinansowanie na przeprowadzenie całości procesu B+R, w tym wykonanie prototypowych, pierwszych tego typu linii wytaczarskiej do produkcji recyklatu o jednorodnych właściwościach reologicznych z materiałów odpadowych. W ramach wdrożenia spółka wybuduje i kompleksowo wyposaży Centrum przetwarzania odpadów, które zasilane będzie zieloną energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.