case study

Klient: GREMBOX sp. z o.o.

Wprowadzenie na rynek, przez firmę GREMBOX, opakowań tekturowych wyposażonych w pełni ekologiczny system zabezpieczeń o działaniu przeciw wilgociowym i biostatycznym

Celem niniejszego projektu było wprowadzenie na rynek innowacyjnych, ekologicznych opakowań tekturowych z nowym systemem zabezpieczeń przeciwwilgociowych i antybakteryjnych. Projekt miał na celu zwiększenie konkurencyjności firmy GREMBOX na rynku opakowań tekturowych poprzez wprowadzenie produktu, który jest wynikiem badań B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę. Nowe opakowania mają zwiększyć swoje właściwości odporności na absorpcję wilgoci i działanie bakterii, jednocześnie będąc ekologicznymi i mniej obciążającymi dla środowiska.

Potrzeby klienta

W obliczu rosnącej dominacji rynku e-commerce istnieje potrzeba stworzenia opakowań, które będą nie tylko wytrzymałe i przystosowane do wielokrotnego użytku, ale również ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia. Istniejące na rynku opakowania tekturowe często niską barierowość w stosunku do gazów, wody, olejów i tłuszczów, są narażone na zanieczyszczenie drobnoustrojami, co zwiększa ryzyko przenoszenia wirusów i bakterii. Wprowadzenie nowego systemu zabezpieczeń miało na celu zaspokojenie tych potrzeb i dostosowanie produktów do wymagań rynku.

efekty współpracy

Realizacja projektu doprowadziła do stworzenia nowych, ekologicznych opakowań tekturowych z zaawansowanym systemem zabezpieczeń przeciwwilgociowych i antybakteryjnych. Badania przeprowadzone przez różne instytucje naukowe potwierdziły korzystne parametry nowych opakowań w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań dostępnych na rynku. Opracowane opakowania cechują się zwiększoną wytrzymałością, odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz skutecznością w narażeniu na rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych. Wprowadzenie nowego systemu zabezpieczeń stanowi innowację na skalę kraju i ma potencjał transformacji rynku opakowań tekturowych, kierując go w stronę świadczenia kompleksowych, proekologicznych usług. Dzięki temu firma GREMBOX zyskała konkurencyjną przewagę, oferując produkty, które są nie tylko wytrzymałe i bezpieczne, ale także przyjazne dla środowiska.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.