case study

Klient: EXPOM sp. z o.o.
Dotacja: POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

POIR 3.2.1

Nowa technologia wytwarzania ekologicznych zabezpieczeń powłokowych dedykowanych dla podzespołów stalowych maszyn rolniczych

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu było wdrożenie nowej technologii wytwarzania maszyn rolniczych poprzez wprowadzenie do procesu produkcyjnego unikalnego systemu powłok zabezpieczających przeznaczonych do stosowania w stalowych podzespołach maszyn.

Potrzeby klienta

Expom specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych, Klient zgłosił się do nas z potrzebą pozyskania dofinasowania na budowę malarni proszkowej oraz zakup urządzeń służących do produkcji części maszyn rolniczych. Oczekiwał również doradztwa w zakresie opracowania nowej technologii wytwarzania powłok.

efekty współpracy

Towarzyszyliśmy klientowi począwszy od opracowania wstępnej koncepcji nowej technologii, aż zakończenia realizacji projektu. Przy współpracy z poleconymi przez nas laboratoriami, klient opracował nową technologię wytwarzania zabezpieczeń powłokowych, którą następnie zgłosił do ochrony patentowej. Nasze wsparcie objęło również prowadzenie korespondencji z ekspertami oceniającymi projekt oraz kompleksowe przygotowanie klienta do uczestnictwa w panelu ekspertów. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na zakup wszystkich niezbędnych maszyn oraz wybudowanie nowej malarni proszkowej.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.