case study

Klient: EXPOM sp. z o.o.

Nowa technologia wytwarzania ekologicznych zabezpieczeń powłokowych dedykowanych dla podzespołów stalowych maszyn rolniczych wdrożona do działalności EXPOM

Projekt służył wdrożeniu nowej technologii wytwarzania maszyn rolniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie do procesu produkcyjnego  firmy EXPOM unikalnego systemu powłok zabezpieczających przeznaczonych do stosowania w stalowych podzespołach maszyn. W wyniku tego działania EXPOM poszerzyło swoją ofertę o nową gamę produktową cechującą się szeregiem innowacyjnych cech jakościowych, głównie z zakresu wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne czy niekorzystnego działania czynników zewnętrznych.

Potrzeby klienta

EXPOM specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych. Przedmiotowa technologia przewidziana w projekcie powstała w odpowiedzi na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe. Ówczesne podmioty konkurencyjne nie oferowały odbiorcom produktu o analogicznych cechach i funkcjonalnościach. Dążąc do opartego na innowacjach rozwoju EXPOM postanowił wprowadzić do swojej oferty produkt nowej jakości, który dzięki swoim niepowtarzalnym parametrom oraz cechom spełni oczekiwania i potrzeby sygnalizowane przed odbiorców. Klient zgłosił się do EGC z potrzebą pozyskania dofinasowania na budowę malarni proszkowej oraz zakup urządzeń służących do produkcji części maszyn rolniczych. Oczekiwał również doradztwa w zakresie opracowania nowej technologii wytwarzania powłok.

efekty współpracy

EGC towarzyszyło klientowi począwszy od opracowania wstępnej koncepcji nowej technologii, aż zakończenia realizacji projektu. Przy współpracy z poleconymi przez nas laboratoriami, klient opracował nową technologię wytwarzania zabezpieczeń powłokowych, którą następnie zgłosił do ochrony patentowej. Nasze wsparcie objęło również prowadzenie korespondencji z ekspertami oceniającymi projekt oraz kompleksowe przygotowanie klienta do uczestnictwa w panelu ekspertów. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na zakup wszystkich niezbędnych maszyn oraz wybudowanie nowej malarni proszkowej.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.