case study

Klient: DROG-BRUK A.P. Szczerek, Spółka Jawna.
Dotacja: POIG.4.3, Kredyt Technologiczny.

O firmie: Firma DROG BRUK powstała w 1999 roku i od początku zajmowała się produkcją kostki brukowej. W kolejnych latach firma rozwijała swoje portfolio produktów i obecnie oferuje swoim klientom szeroką gamę kostki brukowej, płyty chodnikowe, koryta ściekowe, gazony prostokątne i łukowe, płyty ażurowe, palisady, trylinki, krawężniki oraz bloczki fundamentowe. Firma świadomie kreuje swoją przyszłość, dba o zabezpieczanie praw własności intelektualnej, a także o rozwój swoich pracowników. Od ponad 20 lat dostarcza najwyższej jakości wyroby dla wymagających klientów.

Potrzeby klienta

Klient przyszedł do nas z potrzebą wprowadzenia na rynek unikalnej w skali kraju technologii produkcji wyrobów betonowych umożliwiającej im nadanie właściwości biobójczych. Innowacyjna technologia pozwoli na wprowadzenie do oferty nowej linii produktów – kostki brukowej odpornej na zanieczyszczenia organiczne. Klient poszukiwał kompleksowego rozwiązania, które umożliwiłoby mu zakup technologii, zakup robót budowlanych mających na celu stworzenie nowego zakładu oraz kompletnej linii technologicznej koniecznej do rozpoczęcia produkcji innowacyjnego wyrobu.

efekty współpracy

Dzięki współpracy naszego zespołu z zespołem klienta powstało zgłoszenie patentowe, które chroniło nową technologię oraz dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie dla kompleksowego projektu wprowadzenia na rynek nowego produktu. Po zakończeniu realizacji projektu powstał w pełni wyposażony nowy zakład produkcyjny, który umożliwi wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Zespół EGC wspierał nasze starania o uzyskanie dofinansowania od samego początku. Dzięki doświadczeniu firmy udało się dobrać konkurs, który idealnie wpisywał się w nasze potrzeby. Zaangażowanie członków zespołu EGC doprowadziło do osiągnięcia naszych celów rozwojowych i pozwoliło na wprowadzenie nowego produktu oraz zabezpieczenie naszej własności intelektualnej.

DROG-BRUK A.P. Szczerek, Spółka Jawna.
Inne projekty

Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem metody wytwarzania sprzętu lekkoatletycznego o zwiększonej wytrzymałości

w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek