case study

Klient: DEKORGLASS

Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologiiwytwarzania opakowań szklanych ze szkła klasy superflint w firmie DEKORGLASS

Przedmiotowy zarys projektu polegał na opracowaniu nowej technologii wytopu
i formowania szkła, mającej umożliwić wdrożenie na rynek znacząco udoskonalonych opakowań szklanych superflint. Wprowadzana innowacyjna technologia miała zaowocować przyniesieniem wielu korzyści, takich jak obniżenie energochłonności wytopu, obniżenie temperatury wytopu oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, takich jak NOx i pyły.

Potrzeby klienta

Potrzeby realizacji projektu wynikały z obserwowanej luki podażowej na rynku szkła superflint, które jest produktem o wysokiej jakości, przez co jego dostępność jest ograniczona. Istnieje potrzeba dostarczenia na rynek szkła o wyjątkowej czystości, jednorodności i odporności na różnego rodzaju defekty charakterystyczne dla tradycyjnych metod wytopu. Ponadto, ze względu na rosnące wymagania regulacyjne i kosztowe związane z transportem importowanego szkła, istnieje potrzeba opracowania lokalnej technologii produkcji.

efekty współpracy

Efekty realizacji projektu okazały się być znaczące nie tylko dla samego klienta, ale również dla rynku. Nowa technologia pozwoliła zaoferować opakowania szklane superflint bez typowych defektów szkła, takich jak bąble, pęcherzyki czy inklinacje. Ponadto, dzięki wprowadzeniu autorskiej technologii, opakowania miały cechować się wyższą odpornością na promieniowanie UV, co jest kluczowe dla producentów kosmetyków i napojów alkoholowych klasy premium. Wprowadzenie tej innowacyjnej technologii ma także potencjał znaczącego obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia elastyczności polityki cenowej dla DEKORGLASS, co może istotnie oddziaływać na konkurencyjność produktu na rynku.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.