case study

Klient: BIFIX Wojciech Piasecki sp.j.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla procesu wytwarzania granulatów owocowych w niskich temperaturach suszenia rekuperacyjnego wdrożone w przedsiębiorstwie BIFIX

Istotę projektu stanowiło wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów: gamy herbat owocowych oraz zdrowych cukierków owocowych w formie drażetek. Głównym celem było zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji, która umożliwia przetwarzanie owoców
w susz w niskich temperaturach. Dzięki temu produkty charakteryzują się lepszymi walorami organoleptycznymi i zawierają więcej składników aktywnych względem produktów wytwarzanych dotychczas. Dodatkowo projekt zakłada zastosowanie rozwiązań proekologicznych, takich jak suszenie rekuperacyjne, co przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Potrzeby klienta

Realizacja projektu wymagała nowoczesnej technologii produkcyjnej opartej na niskich temperaturach suszenia, co wymagało opracowania nowych rozwiązań technologicznych. Ponadto, potrzebne były inwestycje w infrastrukturę techniczną, taką jak modernizacja obiektów produkcyjnych, zakup specjalistycznego sprzętu i maszyn, oraz systemu ERP. Inwestycja ta była konieczna do zapewnienia odpowiedniej jakości produktów i efektywności produkcji. Ponadto, projekt wymagał przeprowadzenia analiz obszarów problemowych, potrzeb odbiorców oraz trendów rynkowych, aby dostosować ofertę do oczekiwań klientów i trendów rynkowych.

efekty współpracy

Dzięki realizacji projektu na rynek wprowadzono dwie nowe gamy produktów: herbat owocowych oraz zdrowych cukierków owocowych w formie drażetek, które wyróżniają się lepszymi walorami organoleptycznymi i zawierają więcej składników aktywnych niż produkty dostępne na rynku. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii suszenia w niskich temperaturach oraz rozwiązań proekologicznych, produkty są bardziej ekologiczne i mają niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Projekt pozwolił również na zwiększenie wartości i atrakcyjności oferty firmy BIFIX na rynku, co przyczyniło się do zwiększenia udziału firmy w rynku krajowym i zagranicznym.

Inne projekty

Nowa technologia wytwarzania kolorowych wyrobów włókienniczych tkanych o właściwościach samoczyszczących oraz biobójczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii.