Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny

Wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Czy mogę wziąć udział w konkursie?

Dotacja przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia
  • Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (możliwe ograniczenia w odniesieniu do wartości projektu)
  • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części (możliwe ograniczenia
    w odniesieniu do wartości projektu)
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części
  • Wydatki ponoszone na usługi doradcze
  • Koszty uzyskiwania patentów

Czego potrzebuję aby złożyć wniosek?

  • Promesa kredytowa wydana przez bank komercyjny pokrywająca nawet 100% wartości planowanego przedsięwzięcia.
Termin naboru

od 23 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r.
Budżet konkursu

578 mln PLN

Szczegółowe informacje poznamy 9 marca 2023 r. Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt