Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw wdrażających nowe rozwiązania technologiczne, które prowadzą do nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów.
Realizacja projektu odbywa się poprzez wdrożenie przez przedsiębiorcę własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci:

 • Prawa własności przemysłowej;
 • wyników prac rozwojowych;
 • wyników badań aplikacyjnych;
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Czy mogę wziąć udział w konkursie?

 • Dotacja przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

 • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia.
 • Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (możliwe ograniczenia w odniesieniu do wartości projektu).
 • Zakup robót i materiałów budowalnych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części (możliwe ograniczenia
  w odniesieniu do wartości projektu).
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 • Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.
 • Wydatki ponoszone na usługi doradcze.
 • Koszty uzyskiwania patentów.

Czego potrzebuję aby złożyć wniosek?

 • Promesa kredytowa wydana przez bank komercyjny pokrywająca nawet 100% wartości planowanego przedsięwzięcia.
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt