Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć przedsiębiorstw z sektora MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Dla każdego z pięciu regionów został wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,

Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,

Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,

Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,

Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Poziomy wsparcia:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000,00 zł.

Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowalnych tj. 540 000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć MŚP udzielana będzie pomoc de minimis.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsięwzięcie MŚP może otrzymać wsparcie, jeżeli realizuje działania w ramach następujących komponentów:

a) inwestycyjnego, obejmującego inwestycje w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:

    1. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;
    2. roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych;
    3. inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
    4. działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność;

b) szkoleniowego, obejmującego podnoszenie/zmianę kwalifikacji pracowników dzięki zapewnieniu szkoleń w zakresie nowych rozwiązań informatycznych, nowych technologii, analizy potrzeb klienta, zarządzania informacjami/danymi, a także zarządzania ryzykiem;

c) doradczego w zakresie realizacji przedsięwzięcia MŚP;

Obowiązkowo we wniosku muszą zostać ujęte działania, o których mowa pod lit. a) w co najmniej jednym z obszarów wskazanych w pkt 1) – 2).

 

Termin naboru

18 lipca-20 sierpnia 2024
Budżet konkursu

W zależności od podziału na regiony:
Region 1 - 263 895 366,00 zł
Region 2 - 248 735 341,00 zł
Region 3 - 245 796 144,00 zł
Region 4 - 210 699 905,00 zł
Region 5 - 220 729 248,00 zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt