Konkurs Polska Wschodnia-Wzornictwo

Termin naboru:

7 maja- 2 lipca 2024

Budżet konkursu:

100 mln zł

 

7 maja wystartował nabór wniosków o dofinansowanie projektów na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Wzornictwo jest szerokim obszarem działania firmy dotyczącym opracowywania i tworzenia wizualnych, funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań dla produktów, przedmiotów czy usług. Jego celem jest zaprojektowanie produktów, które są atrakcyjne dla użytkowników, a jednocześnie spełniają ich potrzeby i wymagania. Wzornictwo obejmuje różne dziedziny, takie jak projektowanie przemysłowe, graficzne czy użytkowe. Wzornictwo ma na celu ulepszanie jakości życia poprzez projektowanie produktów, które są funkcjonalne, estetyczne i konkurencyjne cenowo.

W ramach tego konkursu, można uzyskać wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów i usług.

Wsparcie obejmie:

 • komponent doradczy, realizowany przez projektanta, polegający
  na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej,
 • komponent wdrożeniowy, który dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej,
  przeprowadzenie działań z wykorzystaniem projektanta, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek nowoopracowanego produktu.

Czy mogę wziąć udział w konkursie:

Program dedykowany jest wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych 
na terenie 6 województw Polski Wschodniej:

 • Lubelskiego
 • Podlaskiego
 • Podkarpackiego
 • Świętokrzyskiego

Warmińsko-mazurskiego

 • Mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego tj. m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

Na co można uzyskać wsparcie

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane
  i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych
  i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
 • koszty usług szkoleniowych,
 • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Poziomy wsparcia:

 • 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw (regionalna pomoc inwestycyjna).
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw (regionalna pomoc inwestycyjna).
 • 85% w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis.

Wartość wsparcia:

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych- 200 tyś złotych

Maksymalna kwota dofinansowania – 3 mln. złotych

Termin naboru

7 maja- 2 lipca 2024
Budżet konkursu

100 mln zł
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt